Професионален опит

Адвокатите са с голям професионален опит Отговорни и коректни. Работят с ентусиазъм и голяма професионална отговорност. Дружеството и адвокатите в него са регистратори на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Адвокат Елка Дурева

Управляващ съдружник

+359 884 727 757


Юрист с опит повече от 20 години, като има дълъг професионален опит като юрисконсулт и в държавната сфера, а като адвокат работи 10 години. Магистър по право. Медиатор - вписана е в списъка на медиаторите в Министерството на правосъдието. Има голям опит в областта на административното, трудовото и търговското право, като осъществява правни консултации в областта на обществените поръчки , като изготвя документи за участие в процедури по ЗОП и консултира за законосъобразност, участва в комисии по ЗОП и осъществява и процесуално представителство по такива съдебни спорове.

Адвокат Христина Миленкова

Управляващ съдружник

+359 888 95 30 11, +359 899 12 98 97


Адвокат с общ юридически стаж и опит - 20 години, от които 17 години като адвокат. Магистър по право, Синдик – вписана в списъка на синдиците в България в Министерството на правосъдието от 2005 година и има изключителен опит в областта на търговското и облигационно право.

Анелия Узунова

Правен сътрудник

+359 885 584359,


С дългогодишен опит и висок професионализъм. Изключително отговорна и коректна.

За да бъдем полезни в различните сфери на клиентите си, ние разполагаме с основен екип от адвокати, включително асоциирани адвокати – специалисти в областта на ЗУТ, ЗКИР, данъчно право и други и допълнителни специалисти в съответната област.